Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Rettssikkerhet, advokatetikk og ressurser.

14. desember 2022forrige blogginnlegg anbefalte vi en tidlig juridisk vurdering slik at de dårlige sakene ble raskere avsluttet - med sparte omkostninger som resultat. I dette innlegget vil vi fokusere på at det dessverre ikke alltid er slik at advokater bidrar til å avslutte de dårlige sakene.  

Som advokat er vår oppgave å fremme rett og hindre urett. Vi opplever fra tid til annen å kunne stille spørsmålstegn ved om alle advokater opptrer i samsvar med dette. Hva hvis man som advokat kanskje både finner frem til og fremmer anførsler på vegne av sin klient som man vet høyst sannsynlig ikke kan vinne frem, men som det likevel kan argumenteres for? Dette kan for eksempel gjelde anførsler om hvordan en kontrakt skal forstås. Vårt system tilsier at slik uenighet kan løses av domstolene, og at klienter som fremmer dårlige saker taper og må dekke motpartens saksomkostninger. Det er jo på papiret en god løsning, der klienter med dårlige saker til syvende og sist blir sittende igjen med regningen. Men hva hvis klienten med de tvilsomme anførslene er en ressurssterk part og motparten har langt mindre ressurser, typisk en stor næringslivsaktør mot en privatperson som må finansiere utgiftene selv? En rettsprosess er i dag svært kostbar, og privatpersoner vil ofte ikke ha likviditet til å kunne finansiere en langvarig prosess. Det kan medføre at den ressurssvake blir tvunget til å akseptere løsninger som høyst sannsynlig ikke ville vunnet frem i domstolen. Har den advokaten som bidro til å finne frem til og å fremme disse anførslene da fremmet rett og hindret urett? 

I saker som aldri burde vært gjenstand for domstolsbehandling er det bare to vinnere - advokatene på hver side. Selv den part som vinner etter et par runder i domstolen, vil ha nedlagt så mye unødvendige ressurser både personlig, tidsmessig og likviditetsmessig, at hen vanskelig kan kalles en vinner. Er inntjening en større motivasjonsfaktor for enkelte advokater enn vår viktigste oppgave å fremme rett og hindre urett? Det er ingen hemmelighet at faktureringspresset er stort spesielt i mange advokatfirmaer, og ofte et viktig element for både status og avansementsmuligheter. Vi har tidligere omtalt Tilsynsrådets uttalelser om den økonomiske betydningen av uriktig tittelbruk på advokatfullmektiger. Det er på samme måte ikke utenkelig at faktureringspress kan få betydning for advokaters utviste kreativitet ved rådgivning til klienter. Vi tenker dette diskuteres for lite i den offentlige debatten. Den store taperen er rettssikkerheten.Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn