Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Priser og andre opplysninger

Prisliste:  Pris pr. time ekskl. mva.  Pris pr. time inkl. mva.
Forretningsklienter  kr. 2.500 - kr. 2.900  kr. 3.125 - kr. 3.625
Private klienter  kr. 2.400 - kr. 2.700  kr. 3.000 - kr. 3.375


Salærberegningen fremkommer etter en helhetsvurdering der medgått tid er den viktigste faktor. Andre momenter i helhetsvurderingen vil være sakens og arbeidets art og kompleksitet, rettsområde, tvistegjenstandens verdi, advokatens evt. spesialinnsikt, sakens betydning, utfall mv.

All medgått tid, som noteres pr. påbegynt kvarter, vil inngå i grunnlaget for beregning av salær. Dette omfatter også tid som medgår til f.eks. telefonsamtaler og reise.

Det faktureres et forskudd ved oppstart av saken, og evt. også underveis. Slike forskudd vil normalt stå på klientkonto inntil sakens avslutning. Dersom en sak ikke kan avsluttes relativt raskt, vil det med jevne mellomrom bli fakturert helt eller delvis med utgangspunkt i den medgåtte tid.

Utgifter:
Eventuelle utgifter forbundet med saken vil komme i tillegg til salæret. Salæret omfatter imidlertid normale kontortjenester som sekretærbistand, normal kopiering, normal porto mv. Større kopieringsarbeider vil faktureres særskilt. Likeledes større postforsendelser.

Hva kan du som klient gjøre for å redusere utgiftene til juridisk bistand?

Det er mye du som klient kan gjøre for å tilrettelegge for at advokaten kan lære seg sakens faktum så raskt som mulig. Nedenfor nevnes noen viktige punkter der du som klient kan bidra til at advokaten sparer mye tid.

  • Lag et kronologisk sammendrag av saken. Hva skjedde når?
  • Lag en oversikt over alle kontaktpersoner med adresse, telefonnummer og E-mail adresse.
  • Kopier alle dokumenter, og sett dem inn i en perm i kronologisk rekkefølge (det nyeste øverst i permen). Dersom saken består av flere deler/ parter el. bør det foreligge en mappe pr. del, evt. kun avdelt med skilleark el. Det beste er om det også utarbeides en innholdsfortegnelse dersom saken er omfattende.

Utførelsen av et oppdrag skjer i et samarbeid mellom advokat og klient, der klienten normalt er "spesialisten" på faktum. Desto bedre samarbeidet er - desto bedre utfall vil saken normalt få.

Vi ser frem til et godt samarbeid!

Følgende opplyses om vår advokatvirksomhet:

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Yrkestittelen til deltagerne er "advokat" og denne tittelen er gitt i Norge. Selskapets advokater er medlemmer av Advokatforeningen. Advokatene har obligatorisk sikkerhetsstillelse og formuesskadeforsikring gjennom advokatforeningens kollektive ordning som gjelder for yrkesansvar pådratt ifm. advokatens virksomhet fra kontor i Norge. Eventuelt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til kr. 5 mill pr. skadetilfelle.  Sikkerhetsstiller kan kontaktes gjennom Advokatforeningen, Universitetsgata 9 i Oslo. Det gjøres også oppmerksom på klageordningen for advokattjenester - disiplinærordningen - og det vises til siden www.advokatenhjelperdeg.no for nærmere informasjon.

Vår personvernerklæring finner du her.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn