Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Erstatningsansvar for ansvarlig prosjekterende.

3. april 2022Saker om mangler ved håndverkerarbeider er gjengangere hos oss. Det gjøres dessverre mye dårlig arbeid. Vi har tidligere skrevet at flere aktører enn man tradisjonelt har forfulgt, kan være erstatningsansvarlige for feil og mangler. Det blir stadig mer aktuelt. 

Vi fikk 18.02.22 en dom fra Borgarting lagmannsrett der både ansvarlig prosjekterende og utførende selskap og en ansatt sammen ble kjent erstatningsansvarlig for feil foretatt ved prosjektering og bygging av bad i en bolig. Lagmannsretten slo fast at brudd på plan-og bygningsregelverket kan medføre erstatningskrav også fra private aktører som for eksempel en skadelidende forbruker. Borgarting lagmannsrett legger til grunn at det var gjort "graverende feil i sentrale oppgaver". Feilene besto blant annet i mangelfull prosjektering. Det forelå ikke tilstrekkelig dokumentasjon ved tegninger/beskrivelser for hvordan badene skulle bygges. Kontrollen med hvordan badene faktisk ble bygget var også mangelfull, med sterkt mangelfulle sjekklister som skal dokumentere hvem som har gjort hva på hvilket tidspunkt. Den uavhengig kontrollen ble foretatt av en inkompetent medarbeider med tilknytning til selskapet. Lovens kvalitetssikringsmekanismer fungerte ikke, og resulterte i utette bad. Det ble tilkjent erstatning til dekning av "noe nær en fullstendig ombygging av de to badene"

For forbrukere er det nærmest ikke mulig underveis å oppdage at det gjøres feil som i denne saken. Man engasjerer fagfolk nettopp fordi man ikke har den nødvendige kompetansen selv, og man stoler på at det norske systemet med ansvarshavende for de forskjellige rollene, fungerer. Det gjør det imidlertid ikke i tilstrekkelig grad hvis det er useriøse aktører involvert. Det viktigste, spesielt for forbrukere, er derfor å engasjere økonomisk solide og seriøse aktører som har vært lenge i markedet. Det medfører gjerne at man må betale noe mer for arbeidene man ønsker utført. Unngår man dårlig arbeid og etterfølgende kostbare rettstvister, er regnestykket likevel enkelt. 

Useriøse aktørers evne og vilje til å unndra midler fra kreditors dekning, medfører at det blir stadig mer aktuelt å ta ut ansvarsaker mot personer i selskapene. Dette er beklagelig. Det fordyrer allerede kostbare rettsprosesser.  Det er i norsk rett etter vår oppfatning ikke tilstrekkelige virkemidler til på forhånd effektivt å kunne forhindre mulige kreditorunndragelser. Dette medfører for eksempel at mange forbrukere i praksis ender opp med ikke å få dekket det de er tilkjent i rettskraftige dommer. Dette er et rettssikkerhetsproblem som gavner useriøse aktører. Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn