Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Fakturaer etter bustadoppføringsloven.

15. mars 2024Vi ser ofte at fakturaer ikke oppfyller lovens krav, og dette kan fort medføre et unødvendig dårlig samarbeid. Bustadoppføringslovens § 48 bestemmer at forbrukeren"kan setje som vilkår for betaling av avdrag og sluttoppgjer at entreprenøren legg fram rekning som kan kontrollerast". Bestemmelsen medfører at forbrukerens betalingsplikt ikke inntrer før det foreligger en kontrollerbar faktura, og forsinkelsesrenter løper også først fra det er lagt frem en faktura som er i samsvar med loven. Spørsmålet er hvilke konkrete krav som må være dekket før man kan se at regningen er kontrollerbar. 

Høyesterett har i en dom fra 13.10.2022 avklart at kravene kan oppsumeres som følger: 

"Oppsummert innebærer kravet til kontrollerbar regning i bustadoppføringsloven § 48 første ledd at entreprenøren må gi en kravsoppstilling som spesifiserer de enkelte vederlagspostene i samsvar med avtalen og lovens vederlagsregler. For å ivareta forbrukerens kontrollbehov, må regningen oppgi hvor mange timer og hvilke kostnader som omfattes av den enkelte vederlagspost der det kreves vederlag for regningsarbeid. Arbeid og kostnader som omfattes av et prisoverslag, må angis særskilt. Er det utført endrings- eller tilleggsarbeider, må de spesifiseres hver for seg. Ved regningsarbeider kan forbrukeren videre kreve å få fremlagt dokumentasjon for timeforbruk og kostnader som blir belastet."

Det er i begge parters interesse at entreprenører innarbeider gode rutiner for utarbeidelse av fakturaer, og det er heller ikke adgang til å kreve tillegg som bestillingsgebyr, fakturagebyr og lignende. Forbrukere som mottar fakturaer som ikke kan kontrolleres, bør umiddelbart sette som krav for betaling at tilstrekkelig spesifisering fremkommer. Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn