Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Bruktbilsalg mellom private - direktekrav mot verksted.

28. april 2018Høyesterett har 10. april 2018 avsagt en praktisk viktig dom om en bruktbilkjøpers anledning til å fremme krav direkte mot et verksted som den private selgeren hadde benyttet for utbedring av bilen før denne ble solgt. 

Etter kjøperen hadde tapt saken for tingretten, ga både lagmannsretten og Høyesterett ham medhold i at han hadde anledning til å fremme sitt mangelskrav direkte overfor verkstedet, og at han således slapp å gå veien om selgeren (som så igjen kunne ha fremmet kravet mot verkstedet). 

Tvisten mellom partene skyldtes at kjøpsloven § 84 etter sin ordlyd begrenser adgangen til direktekrav kun overfor tidligere "yrkessalgsledd". I dette tilfellet hadde verkstedet kun utført tjenester på bilen og ikke vært selger av denne. Verkstedet hevdet derfor at kjøperen ikke kunne fremme mangelskrav direkte overfor dem.

Høyesterett kom frem til at kjøper hadde et direktekrav. Høyesterett fant at det var grunnlag for å supplere kjøpslovens bestemmelser med det vi kaller ulovfestet rett. Det betyr at det er gjeldende norsk rett selv om det ikke står i noen lov. Høyesterett mente bla. at verkstedet ikke hadde "noen beskyttelsesverdige interesser i å motsette seg kravet", og at verkstedet ikke kom "dårligere ut ved at direktekrav tillates, enn det verkstedet måtte regne med da det påtok seg å reparere bilen". Og videre slo Høyesterett fast at "Det ville være en uberettiget berikelse om verkstedet skulle slippe å dekke sitt mangelsansvar fordi bilen ble videresolgt".

Det er vanskelig å være uenig med Høyesterett i denne saken. Dette var det eneste fornuftige resultatet. Det er kjekt for deg at noen har gått foran og vist vei. Bruktbiler, og andre gjenstander, omsettes i stor grad mellom private. Det er en praktisk viktig forenkling at mangelskrav som skyldes dårlig arbeid fra en yrkesutøver, kan rettes direkte mot yrkesutøveren - også når gjenstanden senere er solgt mellom private.

Høyesteretts dom finner du her.Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn