Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Brønnboring med fatale følger for naboen.

4. januar 2024Brønnboring er et populært og grønt energisparetiltak som både profesjonelle og private benytter seg av. Brønnboring er imidlertid langt fra en risikofri sportsgren. Høyesterett avgjorde rett før jul en sak der slik brønnboring medførte omfattende setningsskader på naboboligen. Spørsmålet var hvem som var økonomisk ansvarlig for skadene på nabobygget - leietaker som bestilte og/eller firmaet som utførte brønnboringen.

Naboloven setter flere begrensninger for hva du kan "ha, gjera eller setja i verk" på egen eiendom. Generelt kan "ingen" etter lovens § 2 gjøre noe som "urimelig eller uturvande" er til ulempe for naboeiendommen. Riset bak speilet er erstatningsansvar etter § 9 for tapet naboen lider som følge av at reglene ikke er overholdt. Høyesterett la til grunn at erstatningsansvaret utløses hvis en "skade som det er urimelig eller unødvendig at den skadelidte naboen skal tåle", har inntruffet. Ansvaret er objektivt, og  eventuelle tilfredsstillende risikovurderinger og forholdsregler i forkant, vil derfor ikke redusere erstatningsansvaret.  

Høyesterett kom til at både eiendommens leietaker som fikk utført brønnboringen, og brønnborerfirmaet ble erstatningsansvarlig etter naboloven. Nabolovens tålegrense var klart overskredet i dette tilfellet, og Høyesterett drøftet derfor ikke om en nabo etter loven eventuelt må tåle mindre setningsskader, noe vi uansett stiller oss tvilende til. Høyesterett  fant også at setningsskadene var påregnelige ved brønnboring i det aktuelle området, og fant derfor at det forelå årsakssammenheng - forøvrig i motsetning til lagmannsrettens konklusjon. 

Noen vil kanskje stusse over at en leietaker og også en entreprenør kan idømmes ansvar etter naboloven. Nabolovens erstatningsbestemmelser begrenser imidlertid ikke hvem som kan bli ansvarlig for overtredelser, så lenge vedkommende har tilstrekkelig tilknytning til eiendommen. Det vil normalt en leietaker ha, og også en entreprenør "særlig når vedkommende har valgfrihet med hensyn til hvordan arbeidet skal utføres, og resultatet av disse valgene utløser skade på naboeiendommen" som Høyesterett formulerer det.  

Høyesteretts avgjørelse understreker hvor viktig det er at du engasjerer seriøse entreprenører. De gjør antagelig både bedre vurderinger som reduserer ansvarspotensiale, og de har tilstrekkelig ansvarsforsikring slik at du er sikret å kunne videreføre et eventuelt ansvar du skulle bli ilagt som følge av at ditt tiltak medfører skade eller ulempe for naboen.Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn