Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Beviskrav i norsk rett.

20. september 2021Når en dommer skal avgjøre en sak, må vedkommende anvende den jus som anses korrekt på det faktum som finnes bevist. Parter er veldig ofte uenig om store deler av faktum – typisk hva som skjedde og hva man ble enige om. Hvor sikker på et gitt faktum må dommere være for å gi deg medhold i en sak?

Hovedregelen i norsk rett i sivile saker er at det kun kreves vanlig sannsynlighetsovervekt. Det betyr konkret at dommere skal legge til grunn det faktum vedkommende mener fremstår mest sannsynlig. Er det f.eks. tvist om innholdet i en kontrakt, skal dommeren legge til grunn det hen mener er mer enn (bare) 50% sannsynlig. Mange saker avgjøres på slike relativt usikre grunnlag, men dette har dommere normalt god erfaring i å håndtere. I straffesaker er beviskravet langt høyere, for å forhindre at uskyldige dømmes til straff. Det kreves i straffesaker at hele sakens faktum må være bevist «utover enhver rimelig og fornuftig tvil».

For noen bevistemaer gjelder et skjerpet beviskrav også i sivile saker. Det vil kunne gjelde blant annet ved lovbestemmelser som forutsetter at noe er «åpenbart». Et eksempel der partene var uenige om beviskravet, finnes i en fersk Høyesterettsdom. Et forsikringsselskap avviste å utbetale en forsikringssum fordi forsikringstager ikke ville la seg operere for gallesten – en operasjon som selskapet mente ville medføre at forsikringstageren ble frisk, og at kravet på forsikringsutbetaling da ville bortfalle. Tvisten om beviskravet gjaldt forståelsen av forsikringsavtaleloven § 13-12(1) som sier at «Selskapet kan gi den forsikrede pålegg om tiltak som åpenbart vil begrense omfanget av selskapets ansvar....». Forsikringstageren mente at «åpenbart» i denne bestemmelsen medførte et beviskrav tilsvarende det svært høye beviskravet i straffesaker, men fikk ikke medhold. Høyesterett la enstemmig til grunn at det:

«med «åpenbart» siktes til et beviskrav som på den ene siden ikke er like strengt som det strafferettslige, men som på den andre siden er strengere enn klar sannsynlighetsovervekt»

Høyesterett fant det bevist at operasjonen ville medført bortfall av kravet på forsikringsutbetaling. Da også  øvrige vilkår ble funnet oppfylt, vant forsikringsselskapet frem. Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn